حضور دبیرستان کوشش در جشنواره مدرسه شاد

برگزاری جشنواره مدرسه شاد با حضور فعال دبیرستان کوشش و پذیرایی از میهمانان عزیز این جشنواره برگزار گردید. با تشکر از دانش آموزان عزیزمان خانم ها: غزل حبشی، آناهید قالیباف،الیانا عظامی،ویستا آسایش، هستی زنگیشه ای و سودا میرزایی که مثل همیشه همراه مدرسه بودند.

گزارش تصویری