کسب مدال برنز در مسابقات 10k در دروس ریاضی و زیست توسط یکی از افتخارآفرینان کوشش

دريافت مدال برنز در مسابقات 10kدر دروس رياضي وزيست را به دانش آموز عزیزمان خانم سارا ورشوچي (پايه هفتم) تبريك عرض مي نمايیم.
 

گزارش تصویری