علل وجود اضطراب امتحان

1ـ كمال گرایی یا ایده آل بودن (شخص دوست دارد همیشه جزو برترین ها باشد.)

2ـ نداشتن آمادگی قبلی (شخص به خاطر مطالعه ناكافی و یا برنامه ریزی منظم یا ضعف بنیه علمی دچار اضطراب می شود.)
3ـ ترس از دست دادن موقعیت خویش در خانواده
4ـ فشار بیش از حد والدین (تذكرات مكرر والدین برای مطالعه بیشتر فرزند، او را دچار اضطراب می كند.)
5ـ والدین مضطرب (گاهی اوقات والدین مستقیماً چیزی درباره اضطراب امتحان نمی گویند، اما خودشان در زندگی مضطربند. فرزند اضطراب والدین را درونی كرده و روی مسئولیت اصلی خویش یعنی درس خواندن متمركز می كند.)
6 ـ رقابت (دانش آموزی كه در كلاس یا بین اقوام و دوستان خود، نوعی احساس رقابت با آنان دارد.)
7ـ رفتار معلم و مدرسه در جلسه امتحان (سختگیری و مقررات سخت و نامطلوب سر جلسه امتحان، این كه معلم و ناظر امتحان با بیان مطالبی یا مقرراتی اضطراب را در دانش آموز ایجاد می كند.)
8 ـ مقایسه كردن (والدینی كه فرزند خویش را با دیگران مقایسه می كنند و یا تاكید بر موفقیت دیگران و ضعف فرزند خویش دارند.)
9ـ وعده نامناسب دادن (والدینی كه پاداش یا امكان مناسبی را به شرط كسب نمرات برتر (بیست) به فرزند خویش می دهند، احساس از دست دادن پاداش در نظر گرفته شده نوعی اضطراب برانگیز است.)

 

راه حل هاي عملي براي كاهش اضطراب امتحان

۱ـ مطالعه و مرور بيشتر و تقويت بنيه علمي ( مطالعه بيشتر دانش آموز موجب تقويت اعتماد به نفس در امر يادگيري و پاسخ دهي او در امتحان مي شود.)

۲ـ پائين آوردن سطح انتظار (هر چه انتظار پائين تر باشد (گرفتن نمره بيست) امكان دروني كردن آرامش و كاهش اضطراب و در نتيجه موفقيت بهتر در امتحان حاصل مي شود.)

 

۳ـ پذيرش توانمندي هاي خود (ايجاد اين احساس كه من (دانش آموز) تلاش خود را انجام دادم و حتماً موفقيت خوبي را به دست خواهم آورد.

 

)۴ـ توجه به نكات مثبت و موفقيت هاي گذشته (آن دسته از موفقيت هايي را كه در گذشته تجربه كرده، در ذهن خود بياورد.)

 

۵ـ برطرف كردن ضعف بنيه علمي (تلاش براي برطرف كردن ضعف بنيه علمي از طريق كمك گرفتن از دوستان، معلم يا دانش آموزان زرنگ و كتاب هاي كمك درسي...)

 

۶ ـ مقايسه با خود (ايجاد اين فكر كه هر كسي توانمندي هاي مخصوص به خود را دارد.)

 

۷ ـ پرسش و پاسخ هاي مكرر (پرسش و پاسخ هاي پي درپي از خود سبب آگاهي از فرآيند يادگيري، پردازش اطلاعات مجدد و تقويت اعتماد به نفس بيشتر و در نتيجه كاهش اضطراب مي شود.)

 

۸ ـ استراحت كوتاه بين زمان هاي درس خواندن (دانش آموز در حين مطالعه بين درس، فرصت كوتاهي را براي استراحت خود اختصاص مي دهد، اين امر سبب به يادسپاري بهتر مطالب خوانده شده در ذهن مي شده و همچنين سبب تقويت روحيه و سلامت رواني و كاهش اضطراب مي شود.)

 

۹ـ توكل به خدا (ياد خداوند آرام بخش دل هاست، در زمان قبل از امتحان به خداوند توكل كنيم تا هر آنچه را كه خوانده ايم به ياد آوريم.)

 

۱۰ ـ تنفس عميق (تنفس عميق قبل از شروع جلسه امتحان موجب مي شود تا اكسيژن بيشتري به مغز برسد و آرامش جسمي بهتري را به دست بياوريم.

 

۱۱ـ نگاه كردن به يك يك سؤالات (اگر به يكباره به همه سؤالات امتحاني نگاه كنيم ممكن است در بين سؤالات به سؤالي برخوريم كه ياد نگرفته باشيم و موجب اضطراب شود و در نتيجه سؤالات ديگري را هم كه ياد گرفته ايم، قدرت پاسخگويي را از دست بدهيم.

 

 

وظايف خانواده براي كاهش اضطراب

۱ـ به فرزندان يادآور شويم كه تو زحمات خود را كشيده اي و نتيجه امتحان هر چه باشد برايمان ارزشمند خواهد بود.

 

۲ـ تلاش كنيم تا فضاي درون خانواده در آرامش و سلامت رواني باشد.

 

۳ ـ سعي كنيم در زمان امتحانات از شركت در مراسم و ميهماني ها و رفت و آمدهاي خانوادگي دوري كنيم.

 

۴ ـ در صورت وجود مشكل در خانواده حتي المقدور در حضور دانش آموز مطرح نكنيم.

 

۵ ـ با كلام خود سعي در مطرح كردن يا زنده نگه داشتن توانمندي هاي مثبت فرزندمان داشته باشيم.

 

۶ ـ از تحقير و سرزنش مثل تو حساسيت زياد به درس داري و بي عرضه هستي خودداري كنيم.

 

۷ ـ ايجاد ارتباط مناسب با فرزند، اگر فرزندمان بخواهد از دلواپسي خود از امتحان موضوعي را به ما بگويد پنهان كاري نكند و يا ترس از بيان احساسش نداشته باشيم.

 

۸ ـ شرايط منزل را به گونه اي فراهم كنيم كه فرزندمان زودتر از موعد در شب قبل از امتحان بخوابد.

 

۹ـ ايجاد احساس مثبت در فرزند (با گفتن اين جملات «ما به توانمندي هاي تو آگاه هستيم» و «براي ايجاد ارزش هاي مثبت تلاش كنيم.»)

۱۰ـ پيشنهاد مصرف مواد لبني مثل شير و ماست و مواد قندي در شب قبل از امتحان (تاكيد متخصصين تغذيه براي اين امر) موجب آرامش فرزندمان مي شود.

۱۱ـ با حفظ خونسردي و ايجاد آرامش در خودمان، روزهاي امتحاني را براي فرزندمان آرام كنيم.

۱۲ـ زودتر از موعد، فرزندمان را از خواب بيدار كرده تا عوامل محيطي مثل ديررسيدن و ترافيك فرزندمان را دچار اضطراب نكند.

علل وجود اضطراب امتحان

1ـ كمال گرایی یا ایده آل بودن (شخص دوست دارد همیشه جزو برترین ها باشد.)2ـ نداشتن آمادگی قبلی (شخص به خاطر مطالعه ناكافی و یا برنامه ریزی منظم یا ضعف بنیه علمی دچار اضطراب می شود.)

3ـ ترس از دست دادن موقعیت خویش در خانواده

4ـ فشار بیش از حد والدین (تذكرات مكرر والدین برای مطالعه بیشتر فرزند، او را دچار اضطراب می كند.)

5ـ والدین مضطرب (گاهی اوقات والدین مستقیماً چیزی درباره اضطراب امتحان نمی گویند، اما خودشان در زندگی مضطربند. فرزند اضطراب والدین را درونی كرده و روی مسئولیت اصلی خویش یعنی درس خواندن متمركز می كند.)

6 ـ رقابت (دانش آموزی كه در كلاس یا بین اقوام و دوستان خود، نوعی احساس رقابت با آنان دارد.)

7ـ رفتار معلم و مدرسه در جلسه امتحان (سختگیری و مقررات سخت و نامطلوب سر جلسه امتحان، این كه معلم و ناظر امتحان با بیان مطالبی یا مقرراتی اضطراب را در دانش آموز ایجاد می كند.)

8 ـ مقایسه كردن (والدینی كه فرزند خویش را با دیگران مقایسه می كنند و یا تاكید بر موفقیت دیگران و ضعف فرزند خویش دارند.)

9ـ وعده نامناسب دادن (والدینی كه پاداش یا امكان مناسبی را به شرط كسب نمرات برتر (بیست) به فرزند خویش می دهند، احساس از دست دادن پاداش در نظر گرفته شده نوعی اضطراب برانگیز است.)